بهینه سازی مصرف موتورهای الکتریکی
۱۳۹۸/۰۹/۰۳

بهینه سازی مصرف موتورهای الکتریکی

تقریبا” ۶۰% انرژی الکتریکی مصرفی صنایع ، صرف موتورهای الکتریکی می شود. به عبارت دیگر،بیش از نیمی از انرژی الکتریکی عرضه شده به صنایع را ...
روشهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی الکتروموتورها
۱۳۹۸/۰۹/۰۳

روشهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی الکتروموتورها

مقدمه موتورها مصرف‎‎کننده‎‎های عمده برق در اغلب کارخانه‎‎ها هستند. وظیفه یک موتورالکتریکی تبدیل انرژی الکتریسیته به‎ انرژی مکانیکی است. در یک موتور سه‎‎فاز AC جریان از ...
موتور پمپ
۱۳۹۸/۰۹/۰۳

موتور پمپ

موتور پمپ درون سوز ( دیزلی – بنزینی – نفت بنزین) پمپ هایی که با سوخت کار می‌کنند باید در ارتفاع تقریباً ۶ متری از منبع ...
الکتروموتور – موتور الکتریکی چیست؟
۱۳۹۸/۰۹/۰۳

الکتروموتور – موتور الکتریکی چیست؟

موتور الکتریکی چیست؟ یک موتور الکتریکی (الکتروموتور) ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ...
آشنایی با الکتروموتور
۱۳۹۸/۰۹/۰۳

آشنایی با الکتروموتور

الکتروموتورها از ‌ مهمترین‌ مصرف‌ کنندگان‌ انرژی‌ الکتریکی‌ در بخش‌های‌صنعتی‌، کشاورزی‌، خانگی‌، تجاری‌ و عمومی‌ بوده‌ و بطور متوسط در حدود ۵۴۰ تا ۶۰ درصد ...
ژنراتور و الکتروموتور
۱۳۹۸/۰۹/۰۳

ژنراتور و الکتروموتور

جریان الکتریکیمقدمهدر یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند ...
الکتروموتور و عیب یابی آن
۱۳۹۸/۰۹/۰۳

الکتروموتور و عیب یابی آن

موتور های الکتریکی (آسنکرون-یونیورسال-قطب چاکدار ) عیب یابی ورفع عیب موتور های مذکور. موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند.موتور ...