کمپرسور

شامل کمپرسور های:

  • کمپرسور اسکرو (پیچی یا حلزونی یا روتاری) – Rotary screw compressors
  • کمپرسور پیستونی (رفت و برگشتی) – Reciprocating (piston) compressors
  • کمپرسور پیستونی فشار قوی – High pressure compressors
  • کمپرسور سیار دیزلی (گازوئیلی، بنزینی) – Portable air compressors

و انواع کمپرسور گاز و تجهیزات کمپرسور

مشخصات فنی و قیمت کمپرسورهای اسکرو

3

451.22.2

theme
رفتن به بالا