• نمایندگی انحصاری شرکت پمپیران در استان خراسان رضوی و شمالی
  • نمایندگی انحصاری شرکت نوید موتور در استان خراسان رضوی و شمالی
  • نمایندگی انحصاری شرکت نوید سهند در استان خراسان رضوی و شمالی
  • نمایندگی انحصاری شرکت سهند انرژی در استان خراسان رضوی و شمالی
  • نمایندگی انحصاری شرکت جمکو در استان خراسان
  • همکار شرکت فنی و مهندسی پمپ بارش
  • همکار شرکت نیکاب خاوران
  • وارد کننده انواع لوله های فولادی مانیسمان(بدون درز)
  • نماینده شرکت لوله جدار مشبک اسکرین در استان خراسان رضوی