نمایندگی‌ها

نمایندگان فروش شرکت آبفلز پمپ


تربت حیدریه
الکتروتکنیک شربتیان:بلوار امام رضا،بین امام رضا۶۶و۶۸- موبایل:۰۹۱۵۱۳۱۳۳۴۹(جناب آقای شربتیان)
فروشگاه گنجی زاده:خیابان فردوسی جنوبی روبروی مسجد فولاد- موبایل:۰۹۱۵۱۳۱۱۱۹۲(جناب آقای گنجی زاده)
گناباد
فروشگاه نیکاب:خیابان سعدی- موبایل:۰۹۱۵۵۳۳۰۴۱۲(جناب مهندس سلیمانی)
سبزوار
فروشگاه الداغی:خیابان اسدآبادی روبروی اداره برق- موبایل:۰۹۱۵۱۱۵۴۳۸۰(جناب آقای الداغی)
بجنورد
شرکت مهندسی پارسا بارش پردیس:نبش چمران۴،بعد از سازمان تامین اجتماعی- موبایل:۰۹۱۲۶۷۵۵۵۶۰(جناب دکتر شیاسی)

theme
رفتن به بالا