عیوب و نحوه تشخیص پمپ های سانتریفوژ

۱- عدم پمپاژ سیال
* عدم هواگیری پمپ
* پرنشدن لوله مکش به طورکامل ازسیال
* کاویتاسیون
* تشکیل هوا درلوله مکش
* قرارنداشتن لوله مکش به طورکامل درسیال
* بسته بودن شیرمکش( کمی یاکاملاً )
* پایین بودن سرعت دورانی پمپ
* غلط بودن جهت دوران پمپ
* بیشتر بودن غلظت یا ویسکوزیته سیال
* نفوذ هوا به داخل پمپ از طریق اتصالات لوله مکش، سیستم آب بندی، پوسته
* بیشتر بودن هد کلی سیستم از هدی که پمپ بر اساس آن طراحی شده
* گرفتگی صافی مکش
* گرفتگی در لوله مکش
* گرفتگی پروانه
۲- کافی نبودن دبی خروجی پمپ
* پر نشدن لوله مکش به طورکامل از سیال
* کاویتاسیون
* وجود هوا یا گاز به مقدار زیاد در مایع
* تشکیل هوا در لوله مکش
* نفوذ هوا به داخل پمپ از طریق اتصالات لوله مکش، سیستم آب بندی، پوسته
* قرار نگرفتن لوله مکش به طور کامل در سیال
* بسته بودن شیر مکش( کمی یا کاملاً )
* پایین بودن سرعت دورانی پمپ
* غلط بودن جهت دورانی پمپ
* زیاد بودن افت فشار در لوله مکش
* گرفتگی صافی مکش
* گرفتگی در پروانه
* فرسایش بیش ازحد رینگهای سایشی
* کوچک بودن شیر تغذیه
* اغتشاش در چاه مکش
* بیشتر بودن ویسکوزیته سیال از سیالی که پمپ برای آن طراحی شده
* بیشتر بودن هد کلی سیستم از هدی که پمپ بر اساس آن طراحی شده
۳ – کافی نبودن فشار خروجی پمپ
* وجود هوا یا گاز به مقدار زیاد در مایع
* نفوذ هوا به درون پمپ از طریق اتصالات لوله مکش، سیستم آب بندی، و یا پوسته
* قرار نداشتن لوله مکش به طور کامل در سیال
* بسته بودن شیر مکش( کمی یاکاملاً )
* زیاد بودن افت فشار در لوله مکش
* پایین بودن سرعت دورانی پمپ
* غلط بودن جهت دوران پمپ
* بیشتر بودن ویسکوزیته سیال از سیالی که پمپ برای آن طراحی شده
* بهره برداری از پمپ در دبی خیلی زیاد
* فرسایش بیش از حد رینگهای سایشی
۴- قطع شدن آبدهی پمپ
* پر نشدن لوله مکش به طور کامل از سیال
* نفوذ هوا به داخل پمپ ازطریق اتصالات لوله مکش و یا سیستم آب بندی و یا پوسته
* وجود هوا یا گاز به مقدار زیاد در سیال
* تشکیل گرداب در لوله مکش
* گرفتگی در لوله مکش
۵ – زیاد بودن توان مصرفی موتور
* بالا بودن سرعت دورانی پمپ
* غلط بودن جهت دورانی پمپ
* بهره برداری از پمپ در دبی خیلی زیاد
* بیشتر بودن ویسکوزیته سیال از سیالی که پمپ برای آن طراحی شده
* بیشتر بودن هد کلی سیستم از هدی که پمپ بر اساس آن طراحی شده
* انسداد پروانه
* تنظیم نبودن کوپلنگها
* سفت بودن بیش از حد گلند
* انتخاب جنس نامناسب برای پگینگ
* فرسایش بیش از حد رینگهای سایشی
۶- گرم شدن یا گریپاژ کردن پمپ
* پر نشدن لوله مکش به طورکامل از سیال
* بسته بودن شیر مکش( کمی یا کاملاً )
* کاویتاسیون
* بهره برداری از پمپ در دبی پایین
* استفاده از پمپ در سرعت بحرانی و یا نزدیک به آن
* خرابی در تجهیزات خنثی کننده بار محوری
* نامیزانی کوپلنگها
* آن بالا نسی
* خارج از محور چرخیدن شافت
* تماس قطعات دوار بر روی قطعات ثابت
* فرسایش بلبرینگها
۷- ارتعاش
* پر نشدن لوله مکش به طورکامل از سیال
* کاویتاسیون
* نفوذ هوا به درون پمپ از طریق اتصالات لوله مکش، سیستم آب بندی، پوسته
* بیشتر بودن ویسکوزیته سیال از سیالی که پمپ برای آن طراحی شده
* بهره برداری از پمپ در دبی پایین
* بالا بودن سرعت دورانی پمپ
* غلط بودن جهت چرخش پمپ
* وجود ذرات خارجی در پروانه
* نامیزانی کوپلنگها
* محکم نبودن فندانسیون و شاسی پمپ
* فقدان روغن کاری کافی برای کوپلنگ
* تماس قطعات ثابت و دوار با هم
* انسداد پروانه
* زیاد بودن تنش وارده از لوله ها به دهانه مکش
* خمش شافت
* آن بالانسی
* خارج از محور چرخیدن شافت
* بهره برداری از پمپ در سرعت بحرانی
* وجود نیروی محوری
* خرابی یاتاقانها
* نصب غلط لرزه گیر در خروجی پمپ ها

۸-نشتی از سیستم آب بندی از نوع پکینگ
* انتخاب پکینگ نامناسب برای شرایط بهره برداری
* نصب غلط پکینگ
* خمش شافت
* آن بالانسی
*خارج از محور چرخیدن شافت
* وجود خراش در شافت یا بوش شافت در محل پکینگها
* محکم بستن گلند
* وجود لقی زیاد درقسمت انتهایی محفظه آب بندی
* عدم عمل کرد سیستم خنک کننده محفظه آب بندی
۹- خرابی سریع یاتاقانها
* نصب غلط یاتاقانها
* فرسایش محفظه بلبرینگها
* تنظیم نبودن کوپلنگها
* نفوذ ذرات اشغال به داخل بلبرینگها
* کافی نبودن روغن کاری
* زنگ زدن یاتاقانها به دلیل نفوذ آب به داخل آن
* فرسایش بلبرینگ
* نبودن فندانسیون محکم و شاسی پمپ
* زیاد بودن روغن در محفظه بلبریگ
* خشک شدن بیش از حد محفظه روغن
* خمش شافت
* آن بالانسی
* تما س سطوح متحرک و ثابت پمپ با هم pump
* بالابودن سرعت دورانی شافت
* وجود نیروی محوری
* استفاده از پمپ در دبی پایین
* محکم بسته شدن گلند
۱۰- گرم شدن یاتاقانها
* فرسایش محفظه یاتاقانها
* تنظیم نبودن کوپلنگها
* کافی نبودن روغنکاری
* خنک نشدن محفظه بلبرینگ
* خمش شافت
* بالا بودن سرعت دورانی شافت
* خراب شدن بلبرینگ
* کاویتاسیون
* بهره برداری از پمپ در دبی پایین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

بیست − 8 =

theme
رفتن به بالا